Jinde přidáno

4. 8. – Hlod 62

21. 4. (!) – Hlod 61

11. 4. – Hlod 60

24. 3. – Hlod 59

14. 3. – Hlod 58

Premiéry v hledáčku

Kingsman: Zlatý kruh

v kinech od 21. 9.

Seriálové tipy
Kontakt & FB

David Koranda

Jumpstar @ seznam.cz

——-

Facebook-logo-PSD

TOPlist

Tim Minchin, „Bouře“

Záznam Timova přednesu této básně naleznete na TOMTO odkazu. A hned tady dole se můžete pobavit krátkým animovaným filmem, který „Bouři“ použil jako podklad. Kdyby vám náhodou Timův vzhled a hlas přišel odněkud povědomý, ale nedokázali jste ho nikam zařadit, tak nezoufejte: Tim se objevil v šesté sezóně seriálu Californication v roli rockera Atticuse Fetche. V samotném textu jsou použity úryvky ze Shakespeara – konkrétně z HamletaKrále Jana a Julia Caesara. K nim jsem použil skvělých překladů Martina Hilského. V překladu vlastním jsem se, jak uvidíte, od originálu na několika místech více či méně oddaloval. Všechny tyto úprky od původních významů jsou záměrné a vychází buď z mojí hravosti, nebo ze snahy učinit báseň ještě o něco osobitější.

Báseň v původním jazyce vydalo v říjnu 2014 nakladatelství Orion. Publikace má necelých 100 stran, je krásně ilustrovaná a předmluvu jí napsal spisovatel Neil Gaiman.

Tim Minchin, „Bouře“         Tim Minchin, „Storm“

 

V centru Londýna v podkrovním bytě,                     Inner North London, top floor flat

bílé zdi, koberec, bílé kotě,                     All white walls, white carpet, white cat,

paravany z rýžového papíru,                     Rice Paper partitions

moderní umění a ambice přes míru.                     Modern art and ambition

Za pozvání vděčíme ctěnému doktoru,                     The host’s a physician,

skvělému chlapovi s vlastní klinikou                     Lovely bloke, has his own practice

a bezva hereckou přítelkou,                     His girlfriend’s an actress

se kterým se známe už odmala.                     An old mate from home

A protože je s nimi vždycky zábava,                     And they’re always great fun.

hodili jsme se na večeři do gala.                     So to dinner we’ve come.

Photo by Nadja von Massow, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Pátého hosta vůbec neznáme.                     The 5th guest is an unknown,

Patří prý mezi pozvané                     The hosts have just thrown

čistě jen z dobré vůle,                     Us together for a favour

protože zrovna přijela z Austrálie                     because this girl’s just arrived from Australia

a bydlí teď v Severním Londýně                     And has moved to North London

a je to něčí sestra nebo tchýně.                     And she’s the sister of someone

Prostě od někoho je.                     Or has some connection.

—–

Když se nám představuje,                     As we make introductions

její krása mě bouchne do očí.                     I’m struck by her beauty

Nádherná je, až se panenky protáčí,                     She’s irrefutably fair

vlasy má havraní a černočerné oči.                     With dark eyes and dark hair

Jenže jak se posadí, mám se hned na zřeteli,                     But as she sits I admit I’m a little bit wary

protože si všimnu špičky křídla nějaké víly,                     Because I notice the tip of the wing of a fairy

vytetované na tom oblíbeném místě                     Tattooed on that popular area

hnedle tady nad zadním lícem.                     Just above the derrière

A když nám řekne: „Jsem ve znamení střelce,“                     And when she says “I’m Sagittarien”

začínám si vprostřed čela vytlačovat díru,                     I confess a pigeonhole starts to form

v níž se mi záhy uhnízdí rodinka výrů,                     And is immediately filled with pigeon

protože, a tohle mi fakt věřte,                     When she says her name is Storm.

když ta holka řekne, že se jmenuje Bouře,                     ————————————————-

čučím na ni jak ten vejr.                     —————————————–

—–

Konverzace je zpočátku zábavně nevinná,                     Chatter is initially bright and light hearted

avšak netrvá dlouho a Bouře začíná:                     But it’s not long before Storm gets started:

„Cokoliv vědět možné jednoduše není.                     You can’t know anything,

Vědomosti nejsou než lidské mínění,“                     Knowledge is merely opinion”

míní Bouře nad sklenkou                     She opines

Cabernetu Sauvignon                     Over her Cabernet Sauvignon

v souvislosti s nějakou                     Vis-a-vis

mou ne-hipízácky empirickou                     Some unhippily

poznámkou.                     Empirical comment by me.

—–

Večírek sotva začal a už nám to tu dře.                     Not a good start” I think

Teprv první sklenka a na obzoru pře.                     We’re only on pre-dinner drinks

Jenže když vidím, jak na mě manžel kulí oči                     And across the room, my wife

a mlčky mě nabádá: „Nenech se vytočit!“                     Widens her eyes

– výstraha to od manžela,                     Silently begs me, „Be Nice!“

dbát jí by snad bylo třeba –,                     A matrimonial warning

tak se ubráním nutkání zeptat se Bouře,                     Not worth ignoring

jestli je pro ni vědění tak nepodstatné                     So I resist the urge to ask Storm

i po ránu, když tápe, jestli se z domu vyžene                     Whether knowledge is so loose-weave

hlavním vchodem, směrem do ulice,                     Of a morning

či z druhého patra, z okna do ložnice.                     When deciding whether to leave

—————————————-                     Her apartment by the front door

—————————————                     Or a window on the second floor.

Photo by Daniel, Flickr, CC BY-SA 2.0

Večeře je skvělá a všem chutná velice,                     The food is delicious and Storm,

a třebaže maso Bouře očividně nemusí,                     Whilst avoiding all meat

v klidu si sedí, dlabe a klábosí.                     Happily sits and eats

Ale to jen do chvíle,                     While the good doctor, slightly pissedly

než náš doktůrek začne trochu opile     Holds court on some anachronistic aspect of medical history

vynášet soudy nad jakýmsi                     When Storm suddenly she insists“

anachronickým aspektem dějin lékařství                     But the human body is a mystery!

a Bouře se už déle udržet nezvládá:                     Science just falls in a hole

„Lidské tělo je přece velká záhada.                     When it tries to explain the nature of the soul.”“

Jakmile dojde na mystéria naší duše,                     ————————————-

věda se ani na jedno kloudné vysvětlení nezmůže.“                     ————————————

—–

Naše hostitelka mě přejede pohledem,                     My hostess throws me a glance

protože si spolu s mým manželem                     She, like my wife, knows there’s a chance

je až příliš vědoma mých sklonů                     That I’ll be off on one of my rants.

k mimořádným, ale o to zábavnějším monologům.                     But my lips are sealed.

Já ale pusu zamykám na sto západů.                     I just want to enjoy my meal

Přišel jsem jíst a dost už mám všech dohadů.                 And although Storm is starting to get my goat

A třebaže mi kvůli Bouři povážlivě stoupá teplota,                     I have no intention of rocking the boat.

kvůli mně dnes tahle kocábka fakt neztroskotá.         Because – just like her meteorological namesake-

Postupem času je ale zachovat klid čím dál větší dřina,        Storm has no such concerns for our vessel:

protože – jak už její meteorologické jméno napovídá –                     ———————————————–

díky Bouři s naší bárkou zmítá pěkná čina:                     ———————————————-

 —–

„Farmaceutické firmy jsou nenažraní škůdci,                     Pharmaceutical companies are the enemy

co leda podporují závislosti na lécích,                     They promote drug dependency

a to na úkor léčiv přírodních,                     At the cost of the natural remedies

která jsou pro nás jediná žádoucí.                     That are all our bodies need

Slušné mravy jsou jim cizí                     They are immoral and driven by greed.

a ženou se jen za penězi.                     Why take drugs

Nač brát prášky,                     When herbs can solve it?

když pomoci nám snadno mohou bylinky?                     Why use chemicals

Proč se ládovat chemikáliemi,                     When homeopathic solvents

když se dá vše vyřešit homeopatiky?                     Can resolve it?

Podle mého mínění                     It’s time we all return-to-live

neexistuje jiné řešení,                     With natural medical alternatives.”

než si vzít ponaučení                     ——————–

z dob minulých                     ———————

a vrátit se ve způsobech léčení                     ———————–

k postupům alternativním.“                     —————————

—–

A ač se v té chvíli snažím sebevíce,                     And try as hard as I like,

musím si přihodit pár slov do pranice:                     A small crack appears

„Ze samotné definice                     In my diplomacy-dike.

toho slova jasně vychází, začínám,                     By definition”, I begin

že alternativní medicína, přikládám,                     Alternative Medicine”, I continue

buď prokazatelně nefunguje,                     Has either not been proved to work,

nebo funguje dost neprokazatelně.                     Or been proved not to work.

Víte, jak se odborně nazývá                     You know what they call “alternative medicine”

ta alternativní medicína,                     That’s been proved to work?

co prokazatelně zabírá?                     Medicine.”

Medicína.“                     —————-

—–

„To podle vás jsou všechny léky z přírody                     So you don’t believe

jen placebo nebo šarlatánské podvody?“                     In ANY Natural remedies?”

„Vůbec ne, a ač mi to nemusíte věřit,                     On the contrary actually:

ještě než jsme dorazili na večeři,                     Before we came to tea,

tak abych tu moc neláteřil,                     I took a natural remedy

jeden lék z přírody jsem do sebe hrk                     Derived from the bark of a willow tree

– ten, co se získává z kůry vrb.                     A painkiller that’s virtually side-effect free

Lék na bolest známý už od dob Inků                     It’s got a weird name,

bez jakýchkoliv vedlejších účinků.                     Darling, what was it again?

Jmenuje se tak nějak divně.                     Masprin?

Zlato, jak že mu říkají u nás v lékárně?                     Basprin?

Maspirin?                     Asprin!

Baspirin?                     Which I paid about a buck for

Ne, jasně, Aspirin.                     Down at my local drugstore.

Jenom pár kaček jsem za něj vysolil                     ————————————

a na dlažbě kvůli tomu fakt neskončil.“                     ————————————-

Photo by Amelia Whelan, Flickr, CC BY-ND 2.0

Zatímco hostitelé vybírají talíře,                     The debate briefly abates

tak – třebaže je to trochu k nevíře –                     As our hosts collects plates

naši debatu se podaří utišit                     But as they return with desserts

a v místnosti nastane konejšivý klid.                     Storm pertly asserts,

Jenže jakmile se vrací s moučníkem                     Shakespeare said it first:

Bouře nás opět bere útokem:                     There are more things in heaven and earth

„Shakespeare to řekl první:                     Than exist in your philosophy…

‚Jsou věci mezi nebesy a zemí,                      Science is just how we’re trained to look at reality,

které ani ve filozofii neexistují.‘                     It can’t explain love or spirituality.

Věda je jen jedním                     How does science explain psychics?

z možných náhledů na realitu,                     Auras; the afterlife; the power of prayer?”

sama ale nevysvětlí lásku či spiritualitu.                     ————————————

Jak vám věda vysvětlí okultní média?                     ———————————

A co takové aury, posmrtný život                     ———————————

či to, že modlení zabírá?“                     ————————————-

—–

Pomalu si začínám uvědomovat, že zírám.                     I’m becoming aware

Jsem jak zajíc, náhle chycený v tranzu                     That I’m staring,

v záři světel přijíždějícího hovnocucu.                     I’m like a rabbit suddenly trapped

Možná je to tím jejím zparchantělým Shakespearem,            In the blinding headlights of vacuous crap.

a nebo snad vším tím vypitým vínem,                     Maybe it’s the Hamlet she just misquothed

každopádně má diplomatická hráz                     Or the eighth glass of wine I just quaffed

se boulí a voda z ní vytéká                     But my diplomacy dike groans

a ten šmejd, co v sobě doteď držela,                     And the arsehole held back by its stones

začíná v naší vesnici šířit obavy                     Can be held back no more:

z hrozící katastrofické záplavy.                     ————————————–

—–

„Poslyšte, Bouře, nudit vás sice není můj úmysl,                     Look , Storm, I don’t mean to bore you

ale tyhle aury jsou jednoduše pěkný nesmysl.                     But there’s no such thing as an aura!

Číst se dají asi jako hvězdná znamení,                     Reading Auras is like reading minds

myšlenky, poledníky či kávové sedliny.                     Or star-signs or tea-leaves or meridian lines

Tihle vykladači osudů váš osud vážně neznají.                     These people aren’t plying a skill,

Buď vám bezostyšně lžou, nebo potrhle plácají.                     They are either lying or mentally ill.

To samé platí pro pošuky,                     Same goes for those

co mají za to, že slyší Boží vůli z první ruky,                     Who claim to hear God’s demands

a také pro spirituální léčitele,                     And Spiritual healers

co nikdy nestudovali medicínu,                     Who think they have magic hands.

a přesto tvrdí, velmi směle,                     ——————————–

že dotekem vyléčí i rakovinu.“                     ———————————

—–

„A když už jsme to tak nakousli,                     By the way,

jak si někdo může dovolit předstírat,                     Why is it OK

že je v kontaktu s něčím mrtvým příbuzným?                For people to pretend they can talk to the dead?

Copak vám z toho není na blití?                     Is it not totally fucked in the head

Lhát uplakaným lidem, co ztratili blízkého,                     Lying to some crying woman whose child

že je s ním spojíte? To je fakt něco mrzkého!                     Has died and telling

To si strčte, kam slunce nesvítí!                     Her you’re in touch with the other side?

Co je třeba udělat, než lidi jako vy uvěří,                     That’s just fundamentally sick

že média jsou jen podfukáři a gauneři?“                     Do we need to clarify

—————————————                     That there’s no such thing as a psychic?

—–

„Kolik vám je, kruci, let?                     What, are we fucking 2?

Přece si doteď nemůžete myslet,                     Do we actually think that Horton Heard a Who?

že Maxipes Fík má někde pelíšek,                     Do we still think that Santa brings us gifts?

že dárky pořád nosí Ježíšek.                     That Michael Jackson hasn’t had facelifts?

Přece dodnes nevěříte těm pověrám,                     Are we still so stunned by circus tricks

že Michael Jackson nepropadl plastikám?                     That we think that the dead would

Opravdu se stále tak ráda necháváte                     Wanna talk to pricks

udivovat triky v cirkusu,                     Like John Edwards?

že jste se už vzdala všech svých pokusů                     ———————————-

prokouknout kouzelnická čísla,                     ——————————

takže než abyste přišla                     ————————-

s nápadem, jak ti ,mágové‘ své magie docílili,                     ——————————————-

rozhodla jste se věřit, že vše prostě vykouzlili?“                     ——————————————–

Photo by Macinate, Flickr, CC BY 2.0

Bouře, ať jí nekřivdíme, i navzdory mému posměchu                Storm to her credit despite my derision

vrhá otřepané fráze, které věrně znám z doslechu.        Keeps firing off clichés with startling precision

Je jak odstřelovač, co si odskočil z boje                     Like a sniper using bollocks for ammunition

a místo kulek po mně střílí kuličky hnoje:                     You’re so sure of your position

„Vy jste si tak jistý svým postojem…                     But you’re just closed-minded

Ale i s tímhle omezeným názorem                     I think you’ll find

podle mého brzy zjistíte, že vaše víra ve vědu a testy                     Your faith in Science and Tests

se nijak neliší od víry leckterého fundamentalisty.“     Is just as blind as the faith of any fundamentalist

—–

„Hm, počkejte, dejte mi čas,                     Hm that’s a good point,

abych se nad tím zamyslel.                     Let me think for a bit

Ach, pardon, má chyba.                     Oh wait, my mistake,

Větší hovadinu svět ještě neslyšel.                     It’s absolute bullshit.

Věda své názory pravidelně přehodnocuje           Science adjusts it’s beliefs based on what’s observed

na základě toho, co objektivně odpozoruje.                     Faith is the denial of observation

Naproti tomu náboženství pozorování popírá,                     So that Belief can be preserved.

a to právě proto, aby byla zachována ona víra.                     If you show me

Když mi dokážete, že třeba homeopatie zabírá,                     That, say, homeopathy works,

tak své stanovisko přehodnotím                     Then I will change my mind

O sto osmdesát stupňů otočím,                     I’ll spin on a fucking dime

a ačkoliv mi bude hodně stydno,                     I’ll be embarrassed as hell,

tak aby bylo před lidmi vidno,                     But I will run through the streets yelling

že vážně stojím na vaší straně,                     It’s a miracle! Take physics and bin it!

vyběhnu do ulic a rozkřičím se na ně:                     Water has memory!

‚Lidičky, slyšte, stal se učiněný zázrak!                     And while it’s memory

Fyzika dnes dostala totálně na frak!                     Of a long lost drop of onion juice is Infinite

Voda má ode dneška paměť!                      It somehow forgets all the poo it’s had in it!

A jediný drobný zádrhelek na celé věci je,                     —————————————

že zatímco kdysi namočenou snítku petržele                     ————————————-

si pamatuje nastálo,                     —————————-

tak trošku nám stále zapomíná,                     ————————————-

kolik lidí už se do ní vysralo.‘                     ——————————

—–

Ukažte mi, že to funguje                     You show me that it works

a jak to funguje,                     and how it works,

a já – pokud to se mnou nejebne o zem –                     And when I’ve recovered from the shock

si vezmu kudlu a přímo na kořen                     I will take a compass and carve Fancy That

si vyryju nápis ‚No to mi ho vyndej!‘“                     On the side of my cock.”

Photo by Isabelle, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Šest párů očí na mě v tu chvíli zírá                     ——————————————

a já, ač vím, kde je ta správná míra,                     Everyones just staring at me now,

si už takhle přijdu jak hrobníkovi na lopatě,               But I’m pretty pissed and I’ve dug this far down,

tak si řeknu: „Nic se nemá dělat polovičatě.“                     So I figure, in for penny, in for a pound:

„Ano, život je plný záhad,                     Life is full of mystery, yeah

ale dovolte mi vnuknout vám jeden nápad:                     But there are answers out there

Na to, abyste na ně našla odpovědi,                     And they won’t be found

nemusíte nutně chodit ke zpovědi.                     By people sitting around

Rozhodně ty záhady nerozřeší                     Looking serious

banda chlapíků, co se kdesi v příšeří                     And saying isn’t life mysterious?

rozvaluje v prachových polštářích                     Let’s sit here and hope

a s vážnými výrazy ve tvářích                     Let’s call up the fucking Pope

hlubokým hlasem pronáší:                     Let’s go watch Oprah

‚Život je velká záhada,                     Interview Deepak Chopra

proto je dobré se naděje nevzdávat.                     —————————————-

A když už tu o život běží,                     —————————

což takhle zavolat papeži?                     ————————-

Nebo se pojďme kouknout na Oprahu,                     ——————————————

jak zpovídá Deepaka Choprahu.‘                     ————————————-

—–

„Jestli se budete dívat na bednu,                     If you’re going to watch tele,

tak zkoukněte seriál Scooby Doo.                     You should watch Scooby Doo.

Ha, z toho ještě dnes nemůžu.                     That show was so cool

Oni v něm totiž pokaždé,                     Because every time there’s a church with a ghoul

když chytili ducha ve škole                     Or a ghost in a school

nebo ďábla v kostele,                     They looked beneath the mask and what was inside?

tu obludu ve finále                     The fucking janitor or the dude who runs the waterslide.

vždycky odhalili                     ——————-

a koho pod tím kostýmem většinou objevili?                     ——————————————-

Správce sídla, se kterým se na začátku seznámili.“                     ——————————————-

—–

„V celých dějinách lidstva                     Throughout history

je totiž jedna věc jistá:                     Every mystery

s každou vysvětlenou záhadou                     Ever solved has turned out to be

to vždycky dopadlo tak,                     Not Magic.

že prostě nešlo o zázrak.“                     ————————–

—–

„Copak máte obavy                     Does the idea that there might be truth

ze samotné představy,                     Frighten you?

že existují určitá fakta?                     Does the idea that one afternoon

Že se někde možná skrývá nějaká pravda?                     On Wiki-fucking-pedia might enlighten you

Děsí vás snad pomyšlení,                     Frighten you?

že by vám jedno jediné posezení                     Does the notion that there may not be a supernatural

s tetou Wiki mohlo přinést poučení?                     So blow your hippy noodle

Vážně už když si jen představíte,                     That you would rather just stand in the fog

že by se vám pro důkazy o neexistenci nadpřirozena                     Of your inability to Google?

třeba mohla zavařit ta vaše hipízácká kedlubna,                     ——————————————-

tak se vám natolik rozklepávají kolena,                     ————————————————

že raději odstíníte                     ———————

celý vědecký svět                     ——————-

a pro jistotu navrch vypnete internet?“                     ———————————————

Photo by Simon Scott, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

„Copak vám tohle nestačí?                     Isn’t this enough?

Tenhle… svět náš vezdejší?                     Just this world?

Tenhle krásný, nejednoznačný,                     Just this beautiful, complex

nádherně nezměrný, přirozený svět?                     Wonderfully unfathomable, NATURAL world?

Jak ho jen můžeme takhle přehlížet?                     How does it so fail to hold our attention

Proč mu věnujeme tak málo pozornosti,                     That we have to diminish it with the invention

až máme pocit, že mu k úplnosti                     Of cheap, man-made Myths and Monsters?

schází pár laciných bájí a bubáků?                     If you’re so into Shakespeare

V čem ty kdy pomohly člověku?                     Lend me your ear:

Když už tak ráda citujete ze Shakespeara,                     To gild refined gold, to paint the lily,

‚Vyslyšte mě, prosím,‘                     To throw perfume on the violet

protože tímhle se i on mimo jiné zaobírá:                     Is just fucking silly”.

‚Pozlatit zlato, barvit lilie,                     Or something like that.

voňavkou vylepšovat fialku,                     Or what about Satchmo?!

z toho mě snad omeje.‘                     I see trees of Green,

Nebo jak to vlastně je.                     Red roses too,

A co takový Louis Armstrong?                     And fine, if you wish to

‚Vidím stromy zelené                     Glorify Krishna and Vishnu

a růže kvetou červeně.‘                     In a post-colonial, condescending

A pro mě za mě,                     Bottled-up and labeled kind of way

jestli si chcete velebit Višnua                     Then whatever, that’s ok.

a nebo Krišnu                     ———————–

takovým tím povýšeneckým, postkoloniálním,                     ————————————–

umenšujícím a škatulkujícím způsobem,                     —————————————

tak směle do toho, u mě nezájem.“                     ——————————

—–

„Řeknu vám ale,                     But here’s what gives me a hard-on:

z čeho mně osobně v kalhotách tvrdne kolík:                     I am a tiny, insignificant,

V podstatě jsem jen drobný,                     Ignorant lump of carbon.

nepodstatný, světa neznalý uhlík.                     I have one life, and it is short

Jen jeden krátký život mám                     And unimportant…

a moc toho s ním nenadělám,                     But thanks to recent scientific advances

ale díky nedávným pokrokům v lékařství                     I get to live twice as long

jím přesto strávím dvakrát tolik času                     As my great great great great uncleses and auntses.

než moje pra-pra-pra-pra-pratety a prastrýci.                     Twice as long to live this life of mine

Dvakrát tolik času žít si tímhle životem,                     Twice as long to love this wife of mine

dvakrát tak dlouho na to být tu s mým skvělým manželem,    Twice as many years of friends and wine

dvakrát tolik zábavy s přáteli a… vínem.                     Of sharing curries and getting shitty

Dvakrát tolik možností                     With good-looking hippies

své síly s blbcem poměřit,                     With fairies on their spines

když člověk ve vší počestnosti                     And butterflies on their titties.

přijde k známým na večeři                     ——————————-

a musí se tam vozit po krásné hipízačce                     ——————————————

s vílou na zádech a motýly na kozičce.“                     —————————————-

—–

„A pokud jsem vás nějak urazil,                     And if perchance I have offended

dovolte, abych to teď napravil:                     Think but this and all is mended:

Co jsem tu dnes řekl, na tom vlastně nesešlo.                     We’d as well be 10 minutes back in time,

Jak na vás koukám, beztak vám to nedošlo.“                     For all the chance you’ll change your mind.

Photo by Rachel Lovinger, Flickr, CC BY-NC 2.0

2 komentáře u Tim Minchin, „Bouře“

  • Pěkně počeštělý překlad!
    Proč se z „wife“ stal „manžel“?

    • Zdravím, z čistě pragmatického důvodu – kvůli metru, koncovkám a rýmům. Aktualizovaný překlad básně vyšel časopisecky v ostravském Protimluvu 1-2/2017. V předmluvě se o téhle záměně rozepisuji zeširoka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.